+31(0)6 - 27 834 007 arjan@crucialplay.nl

The Next Level – de toekomst van subsidies

Met welke vraagstukken krijg je als overheidsorganisatie te maken in de komende jaren? En wat betekent dit voor het subsidie-instrument? We gaan serieus spelen met LEGO®. LEGO SERIOUS PLAY is een methode om de collectieve intelligentie van een team te onderzoeken om zo beslissingen te verbeteren. De stenen worden gebruikt om complexe ideeën uit te drukken; het probleem of idee ligt letterlijk op tafel. Door te praten, testen en te verbeteren kom je gezamenlijk tot een beslissing. De methode ontketent creatieve energieën en gedachtegangen die de meeste volwassenen vergeten zijn.

Donderdag 8 februari 2018 zal Crucial Play tijdens het Subsidie in beeld: The Next Level! event van Eiffel een LEGO SERIOUS PLAY sessie faciliteren. In deze LEGO SERIOUS PLAY sessie ga je jouw visie op de toekomst van subsidies bouwen en laat je je meenemen in de toekomstbeelden van collega’s van andere gemeenten en provincies.

Blockchain

Voor de LEGO SERIOUS PLAY sessie begint zal keynotespeaker Marloes Plomp de aanwezigen bijpraten over blockchain. Van blockchain wordt gezegd dat het de grootste technologische innovatie is sinds de komst van internet. Blockchain heeft de potentie om de relatie tussen overheid en burgers te veranderen op het gebied van gegevensbeheer, transparantie en vertrouwen. De Nederlandse overheid draait al volop pilots om vast te stellen welke kansen er voor dit orgaan zijn. In deze pilots wordt in kaart gebracht op welke wijze blockchain overheidsprocessen kan vernieuwen en verbeteren, waaronder een aantal subsidieprocessen.

Marloes Plomp, praat je bij over de resultaten en de mogelijkheden voor jouw eigen organisatie. Zij begeleidt 25 Blockchain pilots binnen de overheid. Deelnemende organisaties zijn onder andere het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Belastingdienst, de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant en een tiental gemeenten, waaronder Den Haag en Amsterdam.

Big Data en Business Intelligence: effectief subsidiebeleid, is dat meetbaar?

Paralel aan de LEGO SERIOUS PLAY sessie zal het Analysecentrum een workshop Big Data en Business Intelligence organiseren. Digitalisering dwingt de overheid om anders te kijken naar de enorme hoeveelheden data. Juist bij thema’s zoals de transformatie binnen het sociaal domein, omgevingswet, leefbaarheid, veiligheid, privacy, participatie en de stap naar business control biedt data het fundament voor de inrichting en koers van een gemeente. Data kan jouw organisatie versterken, klanten beter bedienen, werkgebied beter kennen, keuzes maken en richting geven aan het beleid. Maar hoe doe je dat? En hoe kun je zichtbaar maken of de beoogde effecten daadwerkelijk zijn behaald?

In deze workshop laten wij zien hoe je big data kunt gebruiken om te komen tot effectief beleid en het efficiënt inzetten van overheidsgelden.

Interesse

Interesse om deel te nemen aan dit evenement? Meld je dan direct aan door op deze link te klikken! Dit event is geschikt voor een ieder die te maken heeft met beleid en de inzet van subsidie als instrument om beleidsdoeleinden te bereiken.

Share This