+31(0)6 - 27 834 007 arjan@crucialplay.nl

Wat een simpel blokje LEGO allemaal teweeg kan brengen!

Om een einde te maken aan de huidige gestigmatiseerde vergadertechnieken, wordt steeds vaker gebruik gemaakt van ‘LEGO SERIOUS PLAY’. Deze innovatieve techniek werd al in 2010 door de makers van LEGO ontwikkeld en krijgt nu steeds meer voet aan de grond. LEGO SERIOUS PLAY is een methode voor onder meer strategie- en visieontwikkeling, teamvorming, planvorming en innovatie. Met behulp van een LEGO SERIOUS PLAY facilitator worden de meest uitdagende vraagstukken aangepakt in uw organisatie.

Crucial Play

Wat is LEGO SERIOUS PLAY?

Kort gezegd, is het een manier om tijdens bijvoorbeeld vergaderingen, het meeste uit de deelnemers te halen. Iedereen (her)kent wel de vergaderingen waarbij van alle deelnemers er twee continu aan het woord zijn, misschien nog twee enigszins mee doen, maar waarbij er al drie met andere werkzaamheden bezig zijn, twee zijn met hun telefoon aan het spelen en de laatste drie zijn al bezig met het plannen van het weekend.

Met LEGO SERIOUS PLAY is er niemand meer die in zijn eentje of met slechts een paar deelnemers zijn of haar stempel op vergaderingen kan drukken. Er is ook niemand meer die de vergadering rustig uit kan zitten en vervolgens weer over kan gaan tot de orde van de dag. Iedereen moet meedoen!

LEGO SERIOUS PLAY is vernieuwend

Inderdaad, deze nieuwe methode van LEGO is op zijn zachtst gezegd vernieuwend. LEGO SERIOUS PLAY draagt bij aan bijvoorbeeld het definiëren van de strategie van bedrijven of het bouwen van zeer effectieve teams. Hierin komen ook degenen die normaliter niet vaak gehoord worden aan het woord. Bij sommige mensen ligt het simpelweg niet in hun aard om op de voorgrond te treden, maar dat wil niet zeggen dat zij geen waardevolle bijdrage kunnen leveren. Met LEGO SERIOUS PLAY draagt iedereen zijn of haar steentje bij aan de vraagstukken die ter tafel komen. Zo gaat er geen talent verloren en wordt de gezamenlijke kennis van alle deelnemers optimaal benut.

Hoe werkt LEGO SERIOUS PLAY?

Alle deelnemers van een vergadering krijgen hetzelfde setje LEGO. Deze setjes zijn zeer zorgvuldig samengesteld op basis van gedegen wetenschappelijk onderzoek en zijn niet zomaar samengesteld uit een bak LEGO. Vervolgens komt er een vraagstuk ter tafel. In plaats van het vraagstuk dat ter tafel komt te bespreken op de ‘ouderwetse’ methode, gaan alle deelnemers van de vergadering met hun eigen setje LEGO aan de slag om zo in 3D hun visie op het vraagstuk uit te beelden. Als iedereen klaar is, worden de bouwwerken die met LEGO SERIOUS PLAY zijn gemaakt, besproken.

Uitmuntende resultaten

De resultaten van deze manier van ‘problem solving’ zijn op zijn zachtst gezegd bijzonder, zo niet spectaculair te noemen. Door de deelnemende personen namelijk niet hun visie te laten verwoorden op papier, maar eerst uit te beelden door middel van LEGO SERIOUS PLAY, komt men tot hele concrete conclusies. Iedere deelnemer bespreekt zijn of haar eigen model, waarbij altijd geldt, dat dit zijn of haar waarheid is en dus altijd goed! Deze positieve manier van het benaderen van vraagstukken zorgt meestal voor heel veel herkenbare momenten en zorgt voor een zeer positieve sfeer.

Iedereen is betrokken

Het meest opmerkelijk feit is dat veelvuldig blijkt, dat juist diegenen die tijdens een reguliere vergadering niet of nauwelijks van zich laten horen, bijzondere inzichten hebben. Doordat er geen kennis of talent verloren gaat, kunnen sneller goede beslissingen worden genomen. 100% participatie is één van de grootste krachten van LEGO SERIOUS PLAY.

Perspectieven voor groei

Als een organisatie beschikt over een managementteam, dat snel en goed cruciale besluiten kan nemen, ligt het in de lijn der verwachting dat het goed met dit bedrijf zal gaan. Er worden immers mogelijkheden tot ontwikkeling en groei gecreëerd, wanneer er direct en adequaat ingespeeld kan worden op kansen die zich voordoen. LEGO SERIOUS PLAY helpt managementteams om alle potentie uit een team te halen en zo sterker de toekomst in te kunnen gaan.

Gebruik LEGO SERIOUS PLAY

Om LEGO SERIOUS PLAY te gebruiken in een organisatie, kan worden volstaan met het organiseren van één of meerdere workshop(s). Deze workshop(s) zullen worden geleid door een gecertificeerd LEGO SERIOUS PLAY facilitator. Afhankelijk van de vraag, zijn er workshops van 3 uur tot 3 dagen. De workshops kunnen op iedere locatie worden gegeven. Uiteraard naar gelang uw vraag en uw wensen. Bent u geïnteresseerd geraakt en durft u de uitdaging aan te gaan om met LEGO SERIOUS PLAY de vraagstukken van uw organisatie te behandelen? Neemt u contact op met mij om te kijken wat LEGO SERIOUS PLAY voor u of uw organisatie kan betekenen.

Goed gezelschap

Wanneer u besluit om deze innovatieve manier van brainstormen en vergaderen eens te proberen, bevindt u zich in goed gezelschap. Onder anderen Google, NASA, Unilever, Ferrari, DSM, MIT, LEGO en New Balance gingen u reeds voor. Wilt u zich scharen in deze rij organisaties? Neemt u contact op met mij om te kijken wat LEGO SERIOUS PLAY voor u of uw organisatie kan betekenen.

Certified LEGO SERIOUS PLAY facilitatorLEGO SERIOUS PLAY workshop

 

Crucial Play – Unleashing the Power of LEGO SERIOUS PLAY

Share This